Demoniczna rywalizacja. Konkurs z „Bestiariuszem japońskim”

„Utopiec chyboł Jonka coroz to blizyj wody, a Jonek zaś praskoł utopcym coroz to dalyj łod wody. Jonek juz tak sie w tej sarpaninie przepocił ji zziajoł, co z kozdej kudły woda mu kapała, a utopiec nic sie nie zmachoł”*

Witold Vargas w swojej najnowszej książce szczególną uwagę przykłada do aspektu porównawczego i tam, gdzie to możliwe podaje słowiańskie odpowiedniki japońskich yōkai. Jedną z takich par stanowią demony zamieszkujące akweny wodne, którym często przypisuje się ataki na ludzi oraz zwierzęta i wciąganie ich pod wodę: japońska kappa i europejski wodnik (utopiec).

Jeśli chcecie wygrać egzemplarz książki „Bestiariusz japoński. Yōkai” wystarczy, że w kilku zdaniach odpowiecie na pytanie:

Gdyby kappa i wodnik (utopiec) mieliby stanąć ze sobą do rywalizacji na Igrzyskach Demonów to w jakiej konkurencji i kto by wygrał?

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawszą propozycję, które nagrodzimy książką. Na wasze zgłoszenia, w formie komentarza zamieszczonego pod wpisem konkursowym na honbonowym profilu na Facebooku, czekamy do godz. 23:59 29 października 2021 (piątek).

Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Bosz


Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Administrator portalu honbon.pl.
2. Wysyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z wyłączeniem Organizatora konkursu, członków jego najbliższej rodziny oraz osób bezpośrednio związanych z organizacją i przygotowaniem konkursu.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie pisemnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie oraz formie wskazanymi w opisie konkursu. Zgłoszenia nie spełniające w/w warunków nie będą brane pod uwagę.
5. Zwycięzcy oraz nagrodzone odpowiedzi zostaną opublikowane w dniu 31 października 2021 r. o godz. 19:00 na stronie honbon.pl oraz na Facebooku.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi danych do przesyłki w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia wyników, tj. do godziny 19:00 07 listopadaa 2021 r.. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody przez pierwotnego zwycięzcę Organizator wskaże innego laureata.
8. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani ich równowartość pieniężną.
9. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Polski.
10. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


*D. Niewiadomski, Pobożnych diabeł kusił. Antologia nadnaturalnej prozy ludowej, Lublin 1998.