Konkurs! Wygraj książkę Wydawnictwa Kirin – „Oblicza kawaii”!

„Kiedy pytamy Japończyków  o znaczenie tego słowa, okazuje się, że jego werbalizacja jest nadzwyczaj kłopotliwa. Kawaii często odwołuje się do sfery wizualnej, jego istota tkwi jednak w emocjach, a te pozostają niewyrażalne. (…) Określenie to nie odnosi się do samego przedmiotu, lecz do uczuć odbiorcy, których nie można negować. Kawaii jest skrajnie subiektywne, nie można porównywać ze sobą  stopnia kawaii różnych osób czy przedmiotów. Dzięki temu wyraża się swoje uznanie, nie wskazując bezpośrednio na własne ideały estetyczne.” [ze Wstępu]

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o fenomenie tego zjawiska – tego jak powstawał i zmieniał się na przestrzeni lat oraz jakie miejsce zajmuje w życiu Japończyków – zawalczcie o jeden z trzech egzemplarzy książki „Oblicza kawaii” ufundowanych przez Wydawnictwo Kirin.

Zadaniem uczestnika będzie pokazanie na przykładzie (graficznym) jaka rzecz lub osoba/ postać jest dla nich kwintesencją kawaii.

Odpowiedzi należy zamieszczać w formie komentarza pod wpisem konkursowym na naszym profilu na Facebooku do godz. 23:59 28 września 2018 r. (piątek). Spośród nadesłanych zgłoszeń nasza prywatna komisja konkursowa wybierze trzech laureatów.

[WYNIKI KONKURSU]

Laureatami konkursu są: Anna Szykuła, Izabela Wołodźko, Piotr Kaczyński.


Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Administrator portalu honbon.pl.
2. Wysyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z wyłączeniem Organizatora konkursu, członków jego najbliższej rodziny oraz osób bezpośrednio związanych z organizacją i przygotowaniem konkursu.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie pisemnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie oraz formie wskazanymi w opisie konkursu. Zgłoszenia nie spełniające w/w warunków nie będą brane pod uwagę.
5. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 30 września o godz. 10:00 poprzez wpis na stronie honbon.pl oraz na Facebooku.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie organizatorowi danych do przesyłki w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia wyników, tj. do godziny 10:00 7 października 2018 r.. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody przez pierwotnego zwycięzcę Organizator wskaże innego laureata.
8. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani ich równowartość pieniężną.
9. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Polski.
10. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) .