Konkurs z dziką gęsią – wygraj powieść Moriego Ōgaia

Historia niespełnionej miłości z bogatym tłem społeczno-obyczajowym epoki Meiji (okres japońskich reform na wzór zachodni, przełom XIX i XX wieku). Dramatyczne losy młodej dziewczyny z ubogiej rodziny. „Piękna jak klejnot” Otama, wykorzystywana przez mężczyzn, żyje w ciągłym lęku o przyszłość, marzy o prawdziwej miłości. Jej sytuację symbolizuje tytułowa dzika gęś.

Dzika gęś jest ptakiem o symbolicznym znaczeniu oraz popularnym motywem w poezji zarówno chińskiej, jak i japońskiej. Jako, że łączą się one w pary na całe życie stały się odzwierciedleniem wierności, trwałości i szczęścia małżeńskiego. Samotna gęś pozbawiona drugiej połówki (partnera) lub stada (rodziny) to natomiast symbol samotności, żalu i straty. Dzika gęś to również ptak migrujący reprezentujący zmiany pór roku (koniec lata, czas zbiorów), przemijanie czasu.

Jeśli chcecie zawalczyć o egzemplarz powieści Moriego Ōgaia „Dzika gęś” musicie:

napisać wiersz haiku lub tanka wykorzystując dziką gęś jako słowo klucz

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawszą propozycję, którą nagrodzimy książką. Na wasze zgłoszenia, w formie komentarza zamieszczonego pod wpisem konkursowym na honbonowym profilu na Facebooku, czekamy do godz. 23:59 24 grudniaa 2021 (piątek).

Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo GlowBook.


[AKTUALIZACJA 26-12-2021]

Spośród nadesłanych zgłoszeń nagrodzono wiersz tanka autorstwa Andrei Guźleckiej.

horyzont wchłania
szary szlak dzikich gęsi
zamknięty w słońcu
umykają przed chłodem
naszych przemilczanych słów

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Administrator portalu honbon.pl.
2. Wysyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z wyłączeniem Organizatora konkursu, członków jego najbliższej rodziny oraz osób bezpośrednio związanych z organizacją i przygotowaniem konkursu.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie pisemnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie oraz formie wskazanymi w opisie konkursu. Zgłoszenia nie spełniające w/w warunków nie będą brane pod uwagę.
5. Zwycięzcy oraz nagrodzone odpowiedzi zostaną opublikowane w dniu 26 grudnia 2021 r. o godz. 19:00 na stronie honbon.pl oraz na Facebooku.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi danych do przesyłki w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia wyników, tj. do godziny 19:00 02 stycznia 2022 r.. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody przez pierwotnego zwycięzcę Organizator wskaże innego laureata.
8. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani ich równowartość pieniężną.
9. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Polski.
10. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).