Listopadowy konkurs z duchami

„Osobiście wolę się po śmierci zamienić w skromny kwiat anemonu niż zostać jednym z gromady bladych cieni. Jak pogodnie można by przeżyć życie, wiedząc, że się potem będzie kwiatem…” (Lafcadio Hearn).

Z japońskimi duchami oraz zjawiskami nadprzyrodzonymi nierozerwalnie kojarzą się opowieści kaidan. Nocne spotkania i opowiadanie sobie historii z dreszczykiem było jedną z rozrywek japońskiego społeczeństwa okresu Edo. Chcemy nawiązać do tej tradycji w naszym konkursie, w którym możecie wygrać egzemplarze książki Yūrei. Niesamowite duchy w kulturze japońskiej oraz film Kwaidan. Opowieści niesamowite (reż. Masaki Kobayashi).

Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie własnej opowieści kaidan – im straszniej, bardziej tajemniczo tym lepiej!

Odpowiedzi nie powinny przekraczać 1800 znaków (standardowa strona A4) i należy je nadsyłać na adres kontakt@honbon.pl do godz. 23:59 23 listopada 2018 r. (piątek). Preferowane formaty plików: .doc, .docx, .pdf. Spośród nadesłanych zgłoszeń nasza prywatna komisja konkursowa wybierze dwóch laureatów – najciekawsza historia zostanie nagrodzona pakietem składającym się z książki oraz filmu, natomiast drugie miejsce nagrodzimy egzemplarzem książki.

Fundatorem nagród książkowych jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fundatorem filmu jest Honbon.


Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Administrator portalu honbon.pl.
2. Wysyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, z wyłączeniem Organizatora konkursu, członków jego najbliższej rodziny oraz osób bezpośrednio związanych z organizacją i przygotowaniem konkursu.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie pisemnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie oraz formie wskazanymi w opisie konkursu. Zgłoszenia nie spełniające w/w warunków nie będą brane pod uwagę.
5. Zwycięzcy oraz nagrodzone odpowiedzi zostaną opublikowane w dniu 25 listopada o godz. 10:00 na stronie honbon.pl oraz na Facebooku.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie organizatorowi danych do przesyłki w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia wyników, tj. do godziny 10:00 2 grudnia 2018 r.. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody przez pierwotnego zwycięzcę Organizator wskaże innego laureata.
8. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani ich równowartość pieniężną.
9. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Polski.
10. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) .